• Beleggingsfilosofie

Filosofie

Quaestor biedt kwalitatief en persoonlijk totaalbeheer aan. Voor we met de samenwerking en het vermogensbeheer starten, brengen we uw totaal vermogen in kaart. Op basis van deze inventaris tekenen we een gepersonaliseerde beleggingsstrategie uit. We spreiden het roerend vermogen over risicomijdende en risicodragende activa. Daarbij houden we zowel rekening met de marktsituatie als met uw wensen en behoeften.

Voor elke beleggingsstrategie bouwen we een goed gediversifieerde portefeuille uit. Uw portefeuille kan bestaan uit verschillende zorgvuldig bestudeerde beleggingsinstrumenten: cash, individuele aandelen en obligaties, beleggingsverzekeringen, fondsen van diverse beheerders, private equity,... Als onafhankelijke vermogensbeheerders kunnen wij op een objectieve manier de beste instrumenten selecteren. Bij fondsen houden we bijvoorbeeld niet alleen rekening met het behaalde en verwachte resultaat, maar ook met de overkoepelende strategie en alle bijhorende risico's. Die langetermijnvisie garandeert een geslaagde beleggingsstrategie. Bovendien kan Quaestor alle kosten aanzienlijk reduceren door een gezonde onderlinge concurrentie en een sterke onderhandelingspositie.