• Diensten

Diensten

Quaestor biedt discretionair en adviserend beheer aan. Daarbij verliezen we de vroegere traditie van het rentmeesterschap nooit uit het oog.

De begeleiding bestaat uit een totaalpakket van fiscaal, juridisch en algemeen financieel advies.

Discretionair beheer

Na overleg over de beleggingsstrategie neemt Quaestor het vermogensbeheer op zich. Onze beheerder vormt uw vast aanspreekpunt en rapporteert regelmatig over de ontwikkelingen van uw portefeuille.

Rentmeesterschap

Voor grote familiekapitalen verspreid over verschillende portefeuilles en vermogensbeheerders bieden wij een kwalitatieve totaaloplossing. Het afzonderlijke advies zal steeds passen binnen een overkoepelende beleggingsstrategie. Wij staan ook in voor het contact tussen de verschillende vermogensbeheerders, de concrete verdeling van het vermogen en de opvolging van mandaten. De term 'Family Office' benadert deze bijzondere dienstverlening het best.

Thesauriebeheer

Ook voor het specifieke beheer van liquide middelen binnen een vennootschapsstructuur hebben we de juiste kwaliteiten in huis. De beursgenoteerde bedrijven die klant zijn bij Quaestor bewijzen dat.

Successieplanning

Quaestor vindt een goede begeleiding op fiscaal vlak zeer belangrijk voor de optimalisatie van uw financiële situatie. Wij beschikken dan ook over de nodige fiscale expertise voor een eerstelijnsadvies of een 'second opinion'. De concrete aanpak bepaalt u: ofwel werkt u samen met een eigen fiscalist, ofwel doen wij beroep op ons uitgebreid netwerk van externe adviseurs. In beide gevallen streven we naar maatwerk.

Pensioenplanning

Er zijn heel wat mogelijkheden om op een fiscaalvriendelijke manier een pensioenkapitaal op te bouwen zoals een groepsverzekering, een individuele pensioentoezegging (IPT) of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Quaestor beschikt over de nodige kennis en ervaring om u een passende oplossing aan te bieden.