• We gaan voor een langetermijnrelatie.
    Transparant, gepersonaliseerd én in alle veiligheid.
    Onze onafhankelijkheid is uw zekerheid.

Quaestor, onafhankelijk vermogensbeheer

In juli 2000 brachten 5 ervaren vermogensbeheerders hun expertise samen. Met de oprichting van Quaestor knoopten ze aan met de eervolle traditie van het rentmeesterschap.

Quaestor is erkend door FSMA en beschikt over een vergunning voor discretionair vermogensbeheer. Quaestor biedt onafhankelijk gepersonaliseerd vermogensbeheer aan en staat voor veiligheid, rendement en continuïteit.

'Quaestor'?

De naam ‘quaestor' komt uit het Romeinse Rijk. De quaestor was de magistraat verantwoordelijk voor de staatskas. Later verwees de term naar de persoonlijke raadsman die het vermogen van rijke families en familiebedrijven beheerde. De connotaties met de term - zoals deskundigheid, vertrouwen en discretie - waren cruciaal bij de naamkeuze.

Wat doet Quaestor?

Het is onze missie te streven naar een maximale aangroei van uw vermogen. Dat doen we door een gediversifieerde portefeuille op te bouwen, die we altijd afstemmen op uw risicoprofiel en de marktsituatie.