Aanbod

Mezzanine­financiering

Mezzaninefinanciering is een aanvulling op bancaire kredieten voor bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal. Deze niet-beursgenoteerde obligatieleningen worden na een strenge selectieprocedure door Quaestor gebundeld in een fonds. De focus ligt hierbij op mature KMO’s.

In de voorbije jaren hebben we voor een totaal van € 270 miljoen mezzaninefondsen opgericht.

Voorbeeldportefeuille

Het fonds richt zich op een goed gediversifieerde portefeuille bestaande uit achtergestelde mezzanine financieringsinstrumenten zonder hierbij in te stappen in het kapitaal van de onderliggende vennootschappen. In de praktijk gaat het om privaat geplaatste obligatieleningen waarop het fonds inschrijft. Het doel van het fonds is beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in een gediversifieerde portefeuille van activa door het spreiden van de investeringsrisico’s en te zorgen voor een aantrekkelijk rendement over middellange termijn (5 tot 7 jaar). De focus ligt op mature KMO’s met een relatief laag risicoprofiel, zonder geografische of sectorale beperkingen.

Lening 1
Ontleend bedrag
EUR 5.500.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(4,00% driemaandelijks betaald en
5,00% gekapitaliseerd)
Looptijd
3 jaar
Lening 2
Ontleend bedrag
EUR 5.000.000
Rentevoorwaarden
10,26% op jaarbasis
(5,13% driemaandelijks betaald en
5,13% gekapitaliseerd)
Looptijd
5 jaar
Lening 3
Ontleend bedrag
EUR 2.300.000
Rentevoorwaarden
9,00% jaarlijks betaald
Looptijd
7 jaar
Lening 4
Ontleend bedrag
EUR 9.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(5,00% driemaandelijks betaald en
4,00% gekapitaliseerd)
Looptijd
7 jaar
Lening 5
Ontleend bedrag
EUR 1.500.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(driemaandelijks betaald)
Looptijd
5 jaar
Lening 6
Ontleend bedrag
EUR 10.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(5,00% jaarlijks betaald en
4,00% gekapitaliseerd)
Looptijd
7 jaar
Lening 7
Ontleend bedrag
EUR 5.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(zesmaandelijks betaald)
Looptijd
6 jaar
Lening 8
Ontleend bedrag
EUR 2.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(driemaandelijks betaald)
Looptijd
5 jaar
Lening 9
Ontleend bedrag
EUR 2.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% jaarlijks betaald
Looptijd
5 jaar
Lening 10
Ontleend bedrag
EUR 4.560.000
Rentevoorwaarden
8,00% jaarlijks betaald
Looptijd
6 jaar
Lening 11
Ontleend bedrag
EUR 10.000.000
Rentevoorwaarden
5,50% jaarlijks betaald
Looptijd
5 jaar
Lening 12
Ontleend bedrag
EUR 5.000.000
Rentevoorwaarden
9,00% op jaarbasis
(5,00% jaarlijks betaald en
4,00% gekapitaliseerd)
Looptijd
5 jaar
Quaestor_132_highres_crop
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.